ชลบุรี-ใจบุญ ครอบครัววิวัฒน์เพชรายุธแจกข้าวสารบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ กว่า 800 ชุด

ชลบุรี-ใจบุญ ครอบครัววิวัฒน์เพชรายุธแจกข้าวสารบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ กว่า 800 ชุด

 

วันนี้ 4 ก.ค.63 ที่โรงแรม สวอนเลค กม 10. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางชูศรี วิวัฒน์เพชรายุธ พร้อมครอบครัวได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ อดีตเจ้าของโรงแรม สวอนเลค กม 10.ในวันครบรอบวันเสียชีวิตครบ 6 ปีพร้อมกับแจกข้าวสารอาหารแห้ง และเงินสดให้ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ โดยมี บรรดาญาติๆครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่รู้จักมักคุ้น เข้าร่วมในพิธี


โดยในวันนี้ ครอบครัววิวัฒน์เพชรายุธ ได้นิมนต์พระสงฆ์ มาประกอบพิธีทางศาสนา และได้จัดให้มีการแจกทาน(ข้าวสาร) ให้กับผู้อยากไร้ในพื้นที่สัตหีบ จำนวน 800 ชุดและเงินสดจำนวนกว่า160,000บาท ซองละ200บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อีกด้วย


นางชูศรี วิวัฒน์เพชรายุธ กล่าวว่า งานมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน(ซิโกว)ครั้งนี้ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตและยัง เป็นประเพณีที่ชาวจีนได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของแต่ละครอบครัวตลอดจนเป็นการ ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติด้วยซึ่งในวันนี้ได้ทำบุญแจกข้าวสาร พร้อมด้วยเงิน ให้แก่พี่น้องชาวสัตหีบ ที่ประสบปัญหาความยากไร้ จำนวน 800 ชุด


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323