นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ ต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด -19

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ ต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด -19

 

นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมเจ้าหน้าที 3 ฝ่ายเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสากอ หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสัญชัย เหสามี ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านสากอ นางดวงใจ แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะครูให้การต้อนรับ


สำหรับบรรยากาศการเปิดเรียนในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาตามระเบียบ และข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ทั้งระยะห่างก่อนเข้าโรงเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย และการจัดระเบียบห้องเรียนให้มีความเหมาะสม ซึ่งนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเปิดเพราะได้เจอเพื่อนๆหลังจากโรงเรียนปิดมานานกว่า 4 เดือน


นายอำเภอสุไหงปาดี ได้เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยงานเชิงรุกเข้าพื้นที่ สร้างความเข้าใจ เรียนรู้จากความต้องการของประชาชน และช่วยเหลือด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนตาม New Normal ของโรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก! ยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ บรูณาการ การทำงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการวางแผนงาน และวางกำลังในการรักษาความปลอดภัยครูให้มีความปลอดภัยครอบคลุมในทุกด้านอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส