นราธิวาส-ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 นำกำลังพลร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ด้วยใจที่เบิกบานร่วมกับเจ้าหน้ที่และพุทธศาสนิกชน

นราธิวาส-ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 นำกำลังพลร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ด้วยใจที่เบิกบานร่วมกับเจ้าหน้ที่และพุทธศาสนิกชน

 

ณ.วัดโคกตา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสพันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 พร้อมด้วยนาย เศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนมาร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก


วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นครั้งแรก ที่พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงและถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส