จันทบุรี-จัดกิจกรรม ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารี รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและให้บริการทำหมันสุนัข – แมว ฟรี

จันทบุรี-จัดกิจกรรม ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารี รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและให้บริการทำหมันสุนัข – แมว ฟรี

 

วันนี้ ( 3 ก.ค.63 ) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ได้จัดโครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายในงานมีการจัดให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพสัตว์ รวมถึงนิทรรศการความรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ


โอกาสนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์แจกเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอแหลมสิงห์ พร้อมเชิญชวนประชาชน นำสุนัขและแมวจรจัดไปทำหมันควบคุมประชากร ทั้งนี้อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีถือเป็นพื้นที่นำร่องที่มีการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน

โดยเฉพาะบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการนำสุนัขจรจัดที่ถูกทอดทิ้งเข้ามาดูแลในสถานที่พักพิงสุนัขของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์เป็นแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรีและจะมีการกระจายโครงการที่พักพิงสุนัขจรจัดไปสู่ท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก