นครราชสีมา-เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมดังโคราช วางแนวทางป้องโควิด-19 และจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ (ชมคลิป)

นครราชสีมา-เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมดังโคราช วางแนวทางป้องโควิด-19 และจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ

 

 

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว (สก.) สถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้วและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยนายออน และคณะได้เฝ้าสังเกตการณ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการป้องกันโรคระบาดร้ายแรง พบครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาซึ่งต้องสวมหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งจัดระยะห่างทางสังคม

นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตนในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการศึกษาวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและมีกระบวนการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการเปิดเรียนมา 2 วันเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลให้แก้ไขอย่างทันท่วงที

ผลการตรวจประเมินเบื้องต้น รร.สก.มีความครอบคลุมในทุกมิติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในวิถีใหม่ New Normal ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลานรวมทั้งเชื่อมั่นจากการจัดการเรียนการสอน รับรายงานข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.1 มีจำนวนทั้งหมด 143 แห่ง มีโรงเรียน 20 แห่ง ที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 1 พันคน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทุกสายชั้น ต้องสลับวันมาเรียนและแต่ละห้องเรียนได้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม

นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนนักเรียนจำนวน 2,294 คน ใช้รูปแบบที่ 4 ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสลับกลุ่มนักเรียนแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนให้เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการสอนแบบอื่น ๆ รวมทั้งครูที่ปรึกษาต้องติดตามประเมินการเรียนและติดต่อพบปะผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนรับความรู้ที่ครบถ้วน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา