ระยอง-สภ.เมืองระยอง แถลงข่าว ตรวจยึดและทำลายท่อไอเสีย จยย. จำนวน 657 อัน (ชมคลิป)

ระยอง-สภ.เมืองระยอง แถลงข่าว ตรวจยึดและทำลายท่อไอเสีย จยย. จำนวน 657 อัน

 

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ตำรวจภูธรภาค 2 ได้จัดให้มีการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง(ห้วงระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563 โดยสั่งการให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ ที่ 0017.134/4271 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในห้วงระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 โดยเน้นให้ดำเนินการกับร้านซ่อมรถที่มีพฤติการณ์แต่งรถซิ่ง และร้านหรือโรงงาน ที่มีการลักลอบจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเด็ดขาด


ตำรวจภูธรภาค 2 โดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภ.2, พล.ต.ท.อังกูร พูลเจริญ,พล.ต.ท.ธีรพล จินดาหลวง ผทค.พิเศษ ตร.ปฏิบัติราชการ ภ.2 ,พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร,พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ, พล.ต.ต.ณพวัฒน์ อารยางกูร, พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์, พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์, พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต, พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน, พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล รองผบช.ภ.2 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง โดย พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ระยอง, พ.ต.อ.สุรพณ มงคลยุทธ, พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์, พ.ต.อ.ศารทูล ประดิษฐ์, พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร,

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ค้ำชู พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ รอง ผบก.กจว.ระยอง ได้กำหนดมาตรการให้ดำเนินการกวดขันจับกุมการแข่งรถในทางอย่างเด็ดขาด สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง โดย พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.สภ.เมืองระยอง
พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ กมขุนทด รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระยอง, พ.ต.ท.พิเชษฐ์ แสงส่ง รอง ผกก.จร.สภ.เมืองระยอง พ.ต.ต.ธนา วิศษชัย สวป.สภ.เมืองระยอง, พ.ต.ต.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าว จากทุกช่องทาง เช่น ศูนย์ 191,เฟสบุ๊ค,ไลน์, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชี “เด็กแว้น” ของแต่ละหมู่บ้าน และบันทึกลงในระบบ CRIME ไว้อย่างเป็นระบบ


ทั้งนี้ ได้ตั้งจุดตรวจ -จุดสกัด ในขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามเส้นทางและช่วงเวลาที่เหมาะสม ถ่ายรูปทำประวัติบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกกวดขันวินัยจราจรออกตรวจตรา ตรวจค้น ร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมรถ ร้านดัดแปลงสภาพรถ ร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี่ตำรวจภูธรเมืองระยอง รวมถึงร้านค้าออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร้านทราบเพื่อไม่ให้สนับสนุนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแข่งรถในทาง และได้ดำเนินการกวดขันจับกุมผู้ขับขี่ที่กระทำผิดเกี่ยวกับความผิดดังกล่าว คือดัดแปลงสภาพรถ (ท่อไอเสียงเสียงดัง) โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยมีผลการจับกุมตามที่ปรากฎต่อหน้าสื่อมวลชนและผลการปฏิบัติ คือ


1. ตั้งจุดๅตรวจ-จุดสกัดกวดขันการแข่งรถในทาง จำนวน 66 ครั้ง เรียกตรวจ รถยนต์ จำนวน 2,640 คัน และ เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ จำนวน 3,960 คัน
2. ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ท่อเสียงดัง จำนวน 50 คัน
3. ตรวจยึดท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (ท่อเสียงดัง) จำนวน 657 อัน
4. ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับและให้เปลี่ยนท่อ จำนวน 47 ราย
5. ออกตรวจตรา ตรวจค้นร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมรถ ร้านดัดแปลงสภาพรถร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง รวมถึงร้านค้าออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร้านทราบเพื่อไม่ให้สนับสนุน
บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแข่งรถในทาง จำนวน 50 ครั้ง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดูต่อไป


จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเมืองระยอง กำชับ ติดตาม ดูแลลูกหลานที่อยู่ในความดูแลของท่าน ไม่ให้ประพฤติตัวเสี่ยงต่อการกระทำความผิดในการแข่งรถในทาง ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก และคำสั่ง คสช. ซึ่งมีอัตรา
โทษทั้จำคุกและปรับแล้วยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้ ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรภาค 2, ตำรวจภูธรจังหวัดระยองและสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน