ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 300 เครื่องให้กับสถานศึกษาและองค์กรศาสนา พร้อมแจกทานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน100 ครอบครัว

ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 300 เครื่องให้กับสถานศึกษาและองค์กรศาสนา พร้อมแจกทานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน100 ครอบครัว

 

เนื่องในงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี2563 โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดฯ นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการฯและผู้มีจิตศรัทธา

สำหรับการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดในครั้งนี้ ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ทำการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 300 เครื่อง ให้แก่องค์กรศาสนา ทั้ง 11 อำเภอในจังหวัด แห่งละ3 เครื่อง และสถานศึกษา 19 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการตรวจคัดกรองขั้นต้น ใช้ระยะเวลาในการตรวจรวดเร็ว

และลดการสัมผัสระหว่างกลุ่มเสี่ยงและผู้ทำการตรวจ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทำให้สร้างความมั่นใจแก่บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และลดความเสี่ยจากการรับเชื้อโรค ซึ่งมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ศาลจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และโรงเจเม่งเต็กเจตั๊วฉะเชิงเทรา ร่วมให้การสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด


นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน100ครอบครัว ที่ประสบความยากลำบากและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในเบื้องต้นอีกด้วย