ลำพูน – ตำรวจภูธร จว.ลำพูน แถลงผลการกวาดล้าง รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ พร้อมเยาวชนกระทำทำความผิดได้จำนวนมาก

ลำพูน – ตำรวจภูธร จว.ลำพูน แถลงผลการกวาดล้าง รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ พร้อมเยาวชนกระทำทำความผิดได้จำนวนมาก

 

เวลา 14:00 น. วันที่ 2 ก.ค.63. ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธร(สภ.)เมืองลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย รอง ผบก.ฯ และ ผกก.ทุกสถานีในสังกัด ฯ ได้ร่วมแถลงข่าว “มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง” ห้วงระยะแต่วันที่ 20 ถึง 30 มิ.ย.63. โดยตำรวจภูธร จว.ลำพูน ได้ระดมทุกสถานีตำรวจ กวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ที่แต่ง ดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนท่อไอเสีย และตรวจสอบร้านซ่อมรถ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เพื่อป้องปราม ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน แถลงว่า ตามที่รัฐบาล , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่นำจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ในปัจจุบันยังปรากฎภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ

จากการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นของทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จว.ลำพูน ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62. ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63. มีผลการปฏิบัติ ดังนี้
สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง จำนวน 547 คัน , ตรวจพบเด็กหรือเยาวชน , ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ , ใช้รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย จำนวน 270 ราย โดยได้เรียกผู้ปกครองมาเพื่อทำบันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน , จับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพรถ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน จำนวน 1,111 ราย

จากการที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 (โควิด – 19) โดยยกเลิกการห้ามออกเคหะสถาน ทำให้ปรากฏข้อมูลข่าวสารการออกมารวมตัวของกลุ่มเยาวชน ในลักษณะมีการนัดหมายกันออกมาขับขี่รถ ใช้ความเร็วหรือมีการแข่งรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง ห้วงวันที่ 20 – 30 มิ.ย.63. โดยตำรวจภูธร จว.ลำพูน ได้ระดมทุกสถานีตำรวจ กวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ แต่งซิ่ง ดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนท่อไอเสีย และตรวจสอบร้านซ่อมรถ ร้านจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องปราม

โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ดัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง จำนวน 54 คัน , ตรวจพบเด็กหรือเยาวชน , ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ , ใช้รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย จำนวน 16 ราย โดยได้เรียกผู้ปกครองมาเพื่อทำบันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน , จับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพรถ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน จำนวน 35 ราย , ตรวจยึดท่อไอเสียที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมาย และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องปรามมิให้มีส่วนในการสนับสนุน ตัดแปลงสภาพรถในทางที่ผิดกฎหมาย จำนวน 48 ร้าน

ทั้งนี้ ตำรวจภูธร จว.ลำพูน ขอความร่วมมือมายังประชาชน ในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มแข่งรถในทาง จุดรวมตัวหรือจุดนัดหมาย การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งขันรถในทาง โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน..พล.ต.ต.นฤชิต แถลงในที่สุด

_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน