สวนนงนุชเปิดโปรโมชั่นชาวต่างชาติและผู้สูงอายุ ส่งเสริมท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ (ชมคลิป)

สวนนงนุชเปิดโปรโมชั่นชาวต่างชาติและผู้สูงอายุ ส่งเสริมท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

ที่สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่า สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก ได้จัดโปรแกรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยโปรโมชั่น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถเข้าฟรีสวนนงนุชได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้แล้วในช่วงวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ทางสวนนงนุชพัทยา ยังได้จัดพิธีหล่อเทียน 9 วัด 9 ต้น เพื่อให้สาธุชนร่วมกันทำบุญนำเทียนไปถวายวัดต่างๆในเขตชลบุรีจำนวน 9 วัด ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ค 63 พร้อมกับชมขบวนแห่เทียน พรรษาในเวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไป


นอกจากนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ ด้วยราคาและสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย โดยให้สิทธิพิเศษ แก่ชาวต่างชาติในการซื้อบัตรผ่านประตู, บัตร นั่งรถชมวิว, บัตรชมการแสดง ในราคาเดียวกับคนไทย อีกทั้งยังมอบสิทธิพิเศษให้กับชาวต่างชาติในการเข้าชมสวนฟรี ตามโครงการเข้าฟรี ของจังหวัดต่าง ๆ เหมือนกับคนไทยด้วยการ แสดงบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย


1. ใบขับขี่ไทย ( Thai drivers license ) 2.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( Resident Card ) และ3. Work permit ที่มีที่อยู่ในเขตจังหวัดที่เข้าฟรี
ทั้งนี้เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวสวนนงนุชแล้ว อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะเที่ยวแวะและซื้อสินค้าหรืออาหารตามจุดต่างๆระหว่างการเดินทาง จึงถือว่าเป็นโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย