โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเบตงรับเปิดเทอมแบบ New normal

ยะลา-โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา เปิดเทอมแบบ New normalโดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังกลับเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ภายใต้กรอบของความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง เตรียมความพร้อม การตรวจวัดอุณหภูมิให้นักเรียนทุกเช้า การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การดูแลรักษาความสะอาดมือ จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบโรงเรียน และลดการแออัดจากการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

 


เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ที่โรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง จ.ยะลา ผู้บริหารของโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแบบ New normalในการเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและห่างไกลโควิด-19 พร้อมจัดเตรียมสถานที่ภายในห้องเรียนต่างๆ ฉีดและพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ เปิดเผยว่า นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนได้ดำเนินการวาดภาพคำเตือนต่างๆลงบนพื้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักอีกทั้งยังแบ่งเส้นเขียวในการเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ยังให้นักเรียนนำรองเท้านักเรียนมาไว้ที่หน้าห้องเรียนโดยนักเรียนสวมใส่รองเท้าธรรมดามาโรงเรียน และเมื่อผ่านขั้นตอนในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือแล้ว ต้องทำความสะอาดเท้า

เนื่องจากนักเรียนอาจเหยียบพื้นที่ที่มีเชื้อโรคอยู่จึงให้นักเรียนสวมใส่รองเท้ามาจากบ้านเมื่อถึงหน้าห้องก็จะทำการล้างเท้าและรองเท้านักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนด้วย ที่สำคัญเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนแบบ New normal อย่างเข้มข้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังไม่น่าไว้วางใจ


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998