ศรชล.ยุติข้อพิพาทกลุ่มชาวประมงเก็บหอยด้วยมือ กับกลุ่มประมงเรืออวนรุนเคย (ชมคลิป)

ศรชล.ยุติข้อพิพาทกลุ่มชาวประมงเก็บหอยด้วยมือ กับกลุ่มประมงเรืออวนรุนเคย

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดเพชรบุรี (ศรชล.= อ่าน สอน-ชน จัง หวัดเพชรบุรี)ยุติข้อพิพาทกลุ่มชาวประมงเก็บหอยด้วยมือ กับกลุ่มประมงเรืออวนรุนเคย ในพื้นที่ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ในวันนี้ 30 มิ.ย.63 ศรชล.ภาค 1 โดยนาวาเอก จีระ มิตรดี รองผอ.ศรชล. จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมไกล่เกลี่ยหาข้อยุติข้อพิพาท ระหว่างกลุ่มอาชีพประมงเก็บหอยด้วยมือ กับกลุ่มอาชีพประมงเรืออวนรุนเคย ในพื้นที่ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โดยมี นายอำเภอบ้านแหลม ประมงจังหวัดเพชรบุรี ประมงอำเภอบ้านแหลม หน่วยเรือป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี กำนันตำบลบางขุนไทร กลุ่มอาชีพเก็บหอยด้วยมือ และกลุ่มอาชีพเรืออวนรุนเคย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยกลุ่มอาชีพเก็บหอยด้วยมือร้องเรียนว่ากลุ่มเรืออวนรุนเคย ทำผิดกฎ หมาย สร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มอาชีพเก็บหอยด้วยมือ ขอให้ยกเลิกอาชีพประมงเรืออวนรุนเคย ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการทำอาชีพของกลุ่มอวนรุนเคย และตามข้อกฎหมายกำหนด ตาม พรบ. ประมง พ.ศ 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 กลุ่มอาชีพเรืออวนรุนเคย มิได้มีการทำผิดกฎหมายแต่อย่างไร ทั้งเรือและเครื่องมือ สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้


การนี้ ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจ้งให้กลุ่มอาชีพเก็บหอยด้วยมือทราบ แต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ขอให้ทั้งสองกลุ่มเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อสามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ โดยทั้งสองกลุ่มยินยอมที่จะให้มีการกำหนดแนวเขตในการประกอบอาชีพ กล่าวคือ กลุ่มเรืออวนรุนเคยจะไม่เข้ามารุนเคยในเขต 2,000 เมตร จากแนวชายป่า หรือบริเวณที่น้ำลึกน้อยกว่า 1 เมตร หรือบริเวณที่กลุ่มเก็บหอยด้วยมือกำลังประกอบอาชีพอยู่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มพอใจ และได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมี รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดเพชรบุรี และนายอำเภอบ้าน แหลม เป็นสักขีพยาน

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี รายงาน