ทัพเรือภาคที่1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ดูแลพี่น้องประชาชน พื้นที่ชายแดนทางทะเลตะวันออก

ทัพเรือภาคที่1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ดูแลพี่น้องประชาชน พื้นที่ชายแดนทางทะเลตะวันออก

 

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 ส่ง เรือหลวงคลองใหญ่ เรือ ต.991 เรือ ต.271 และ เรือ ต.264 สับเปลื่ยนกำลังทางเรือ ปฎิบัติหน้าที่หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1 ลาดตระเวนทางทะเล ดูแลรับผิดชอบ พื้นที่ชายแดนทางทะเล จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ทำหน้าที่ในการ ปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ตลอดจน ให้ความช่วยเหลือ ดูแล พี่น้องประชาชน โดยมีวงรอบในการปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน และจะเดินทางเข้าพื้นที่ พร้อม รับภารกิจ ในวันที่ 1 ก.ค. 2563

ในการนี้ 29 มิ.ย. 2563 ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 มอบหมายให้ นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1/ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 เป็นประธานในพิธี ส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด ขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จ.จันทบุรี

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือ ทัพเรือภาคที่1