ชลบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นำสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี เข้าดูความคืบหน้าของงบประมาณสำนักรัฐมนตรีในเรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก (ชมคลิป)

ชลบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นำสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี เข้าดูความคืบหน้าของงบประมาณสำนักรัฐมนตรีในเรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก

 

 

เมื่อเวลา15.00น.วันที่29มิ.ย.2563นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายปฐมพงษ์ ธิศรี ปลัดอำเภอพนัสนิคม นำสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี กว่า 10 คน ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างโครงการสร้างท่อระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบประมาณการก่อสร้าง 1,515,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ


จากนั้นในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปดูโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรายต่อ ตำบลหัวถนนหนองปรือ (ต่อเนื่อง)ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 850 เมตร ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 2,295,600 บาท ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น


สืบเนื่องจากทาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน ปี 2563 โดยการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมไปถึงการเผยแพร่ข่าวสารโครงการต่างๆของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ซึ่งจากการลงพื้นที่ในทั้ง 2 จุด พบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความพอใจจากประชาชน ที่ได้มีการแก้ไข อย่างตกจุด หลังมีการร้องขอการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดชลบุรี และอำเภอพนัสนิคม โดยการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่อย่างถ้วนหน้า


รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี