อุบลราชธานี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

อุบลราชธานี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

ที่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเกษมผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่มความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ ปัญหาอุทกภัย

เนื่องจากพายุ โพดล และพายุ คาจิกิ ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ส่งผลให้การเพาะปลูกทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลและมีกระทบต่อผลผลิตในพื้นที่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเกษมผลิตข้าวอินทรีย์ ชมสาธิตการทำปุ๋ยหมักและการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกอีกด้วย

เอกชัย โปธา รายงาน