ปทุมธานี-มอบทุนการศึกษาและเจล แอลกอฮอลสำหรับล้างมือ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่

ปทุมธานี-มอบทุนการศึกษาและเจล แอลกอฮอลสำหรับล้างมือ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่

 


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบหมายให้ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ ผู้ชำนาญการประจำตัวนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทน พร้อมด้วย กลุ่มผู้บริหาร Gen condo รังสิตคลองหก นำโดย นายธีรพล กิติไพศาลนนท์ กรรมการผู้จัดการโครงการ Gen Condo

นายณรงค์เดช ไชยลังกา ผู้จัดการทั่วไป โครงการGen Condo นายไมตรี เศรษฐบุตร ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เจน คอนโด นางสาวศิริลักษณ์ เกษตรธนสาร ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เจน คอนโด ในการร่วมกันมอบทุนการศึกษา 25 ทุน และเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก โดยมีนางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.คลองหก เป็นผู้รับมอบ


สำหรับการมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ได้ทำการมอบทุนทั้งสิ้น 25 ทุนแบ่งออกเป็น จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก โรงเรียนวัดผลาหาร โรงเรียนวัดหว่านบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ส่วน เจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ ได้มอบให้กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการดูแลและป้องกันนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน