ฉะเชิงเทรา – กรมทหารราบที่112ร่วมอำเภอแปลงยาวร่วมอบตช่วยซ่อมบ้านเรือนชาวบ้านหลังเกิดวาตภัย 11 หลังคาเรือน

ฉะเชิงเทรา – กรมทหารราบที่112ร่วมอำเภอแปลงยาวร่วมอบตช่วยซ่อมบ้านเรือนชาวบ้านหลังเกิดวาตภัย 11 หลังคาเรือน

 


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ฝ่านมาอำเภอแปลงยาว ได้รับแจ้งจาก อบต.หัวสำโรง ว่าได้เกิดวาตภัยในในพื้นที่ตำบลหัวสำโรงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. และใด้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วในเบื้องต้น พบว่ามีบ้านเรือนชาวบ้านใด้รับเสียหาย หมู่ที่ 11 จำนวน 11 หลังคาเรือน ทางอำเภอได้ประสาน กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่112 โดย พ.ท.อัมพล ศรีนา ดำเนินการจัดกำลังจำนวนหนึ่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัย ร่วมกับทาง อบต.หัวสำโรง เข้าร่วมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังกล่าวในเบื่องต้น


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา