นครราชสีมา-พิษโควิด-19 สนง.ขนส่งโคราชปิดร่วม 3 เดือน เปิดวันแรกแห่มาใช้บริการคึกคัก (ชมคลิป)

นครราชสีมา-พิษโควิด-19 สนง.ขนส่งโคราชปิดร่วม 3 เดือน เปิดวันแรกแห่มาใช้บริการคึกคัก

 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศวันแรกที่กลับมาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบอนุญาตขับ หลังปิดให้บริการร่วม 3 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

พบประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ที่ไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารแสดงตนกันอย่างคึกคัก โดยมีนายจรูญ จงไกรจักร นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด

โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างรอรับบริการตามมาตรการ Social Distancing

โดยจัดเก้าอี้นั่งเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงกำหนดจุดยืนคอยเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสกัน สำหรับห้องอบรมได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกัน รวมทั้งทั้งห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบมีการกั้นแผงพลาสติกใสพร้อมเว้นระยะห่าง โดยจัดแบ่งขอใบอนุญาตขับรถใหม่วันละ 30 คน และต่อใบอนุญาตขับรถรวม 80 คน ซึ่งแบ่งกลุ่มรอเรียกชื่อขึ้นไปครั้งละ 20 คน

นายจรูญ นักวิชาการขนส่ง เปิดเผยว่า สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวน 7 สาขา ได้เปิดให้บริการขอและต่อใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้ข้อกำหนด ตลอดทั้งวันคาดมีผู้มาทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบอนุญาตประมาณ 300 คน

อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา​