ระยอง-กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม”

ระยอง-กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม”

 

กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยcovid-19ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังระหว่างวันที่ 22 มิ.ย-3 ก.ค.2563 ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์. เวลา10.30 น. ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง จำนวนวันละ 240 กล่อง โดย นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 และนางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล สรรพสามิตพื้นที่ระยอง2 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในการนี้ นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน