ตราด-รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด ที่คาดว่าจะเปิดใช้งานกลางปี 2564

ตราด-รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด ที่คาดว่าจะเปิดใช้งานกลางปี 2564

 

วันที่ 19 มิ.ย. 63 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจความพร้อม ท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมส่วนราชการ ประกอบด้วยนายด่านศุลกากร นายอำเภอคลองใหญ่ พร้อมภาคเอกชนของจังหวัดตราด เข้าร่วม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ และได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ที่ประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ามาบริหารจัดการท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จึงได้เดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นการเปิดเวทีหารือร่วมกับทางจังหวัดและภาคเอกชน ที่ทราบว่าต้องการเห็นท่าเรือเอนกประสงค์แห่งนี้ได้ใช้งานและเกิดประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยปรับปรุงข้อมูล และประเด็นความต้องการรับการสนับสนุน ทั้งแผนการใช้พื้นที่ ในการให้เอกชนเช่าประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีหน่วยที่ตั้งสำหรับให้บริการภายในท่าเรือแห่งนี้

ทั้ง กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปีงบประมาณ 2564 ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเข้ามาบริหารจัดการท่าเรือแห่งนี้ได้เต็มรูปแบบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวถึงความต้องการของภาคเอกชนในจังหวัดตราด ที่ต้องการใช้ท่าเรือแห่งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ว่า ส่วนตัวเชื่อว่าสามารถทำได้ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมจะได้นำข้อเสนอเหล่านี้ ไปกำหนดเป็นแนวนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้พิจารณา เพื่อให้ท่าเรือแห่งนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก