จันทบุรี-จัดตั้งค่ายกักกันตัวผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร

จันทบุรี-จัดตั้งค่ายกักกันตัวผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร

 

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้มีคำสั่งปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศและห้ามการเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่เนื่องจากชายแดนมีพื้นที่ติดเพื่อนบ้านระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร

จึงมีช่องทางตามธรรมชาติให้บุคคลต่างด้าวแอบลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กวดขันและ เมื่อตรวจพบและจับได้จะมีการผลักดันกลับประเทศทันที แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการลักลอบหลบหนีเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดตั้ง ค่ายกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นการชั่วคราวขึ้น ที่ ศาลาหมู่บ้านคลองบอน หมู่ 4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อนเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

และ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายใน ค่ายกักกัน จะมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลตามหลักมนุษยธรรม และควบคุมกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนส่งกลับประเทศ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดพระตะบอง และ จังหวัดไพลิน สร้างความเข้าใจขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่หากหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะต้องถูกกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ควบคุมตัวของรัฐ และจะไม่ผลักดันกลับทันทีเหมือนการปฏิบัติในช่วงเวลาปกติที่ผ่านมา ( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก