ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ “อินทรีอนามัย” ให้แก่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล-ประถม-มัธยม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเรียน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ “อินทรีอนามัย” ให้แก่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล-ประถม-มัธยม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเรียน

 

 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ หรือ “อินทรีอนามัย” รวมทั้งสิ้น 80 ชุด ให้แก่ผู้แทนของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

สำหรับ “อินทรีอนามัย” ดังกล่าว เป็นที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการจัดสร้างเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกองทัพอากาศ และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการรักษาสุขอนามัยให้แก่นักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ลดการใช้มือสัมผัสขวดเจล โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นการศึกษา

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จึงได้ดำเนินการจัดสร้างที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบในรูปแบบน่ารัก มีการปรับลดความสูงของที่กดเจลฯ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของเด็กๆ และตั้งชื่อแบบไม่เป็นทางการว่า “อินทรีอนามัยจิ๋ว”


ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศห่วงใยเรื่องสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดเทอม จึงได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น และยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทัพอากาศจะผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโต รวมถึงเฟซชิลด์เพื่อนำมามอบให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม