กระบี่-เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ก่อนพิจารณาอนุญาตให้เปิด ตามมาตรฐานศูนย์โควิด-19 กำหนด (ชมคลิป)

กระบี่-เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ก่อนพิจารณาอนุญาตให้เปิด ตามมาตรฐานศูนย์โควิด-19 กำหนด

 

 

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ นายเชิดพงศ์ จันจะนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นคณะทำงานติดตามประเมินการประกอบกิจการและวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ นายสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า

โรงเรียน มี ครู 136 คน นักเรียน 2125 คน 54 ห้องเรียน มีแผนการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่บริเวณประตูทางเช้ามีการแสกน QR CODE หมอชนะ ของผู้ที่ผ่านเข้าออก มีจุดล้างมือและเจลล้างมือบริเวณด้านหน้าภายในโรงเรียน นักเรียแต่ละห้องจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือเลขคู่และเลขคี่ สลับกันมาเรียนในห้องเรียน ส่วนที่ไม่มาเรียนที่ห้องเรียนจะเรียน Online เหมือนในห้องเรียน และจัดการพักรับประทานอาหารของนักเรียนออกเป็น 3 ช่วงเวลาเพื่อเหลื่อมเวลา ลดการแออัด

และนักเรียนทุกคนจะต้องเดินผ่านจุดล้างมือก่อนเข้าสู่โรงอาหาร นอกจากนั้นได้ตรวจดูห้องพยาบาล สอบถามถึงการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงการซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติของ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ค้าภายในโรงเรียน พนักงานทำความสะอาด ส่วนนักเรียน ได้ทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งนักเรียนในโรงเรียน แต่เข้ามาได้หากมีกิจธุระจำเป็น พร้อมการสังเกตอาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน