ฉะเชิงเทรา-แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ พช.อำเภอแปลงยาว และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.09 น. ณ ชุมชนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี“ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พระครูปลัดธนกร เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะสงฆ์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

นายวิทยา กิจประไพอำพล พัฒนาการอำเภอแปลงยาว นางรัตติมา ทองเกตุแก้ว หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประวิทย์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำชุมชน และนางสาวฉัตรประอร ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ แก่พัฒนาการอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ นำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมปลูกป่า ปลูกไม้ยืนต้น


นางสาวฉัตรประอร นิยม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส “สืบสาน รักษา และต่อยอด” สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการขับเคลื่อนตามทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การปลูกต้นไม้ครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อพื้นที่ในการปลูกป่าจากพระครูปลัดธนกร เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

ซึ่งในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ครัวเรือนและชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้มีการถ่ายทอดลงมาสู่วัด สู่ชุมชนแล้ว หากผู้ใดสนใจ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก และรับผิดชอบ โดยสามารถติดต่อกับพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอได้ สำหรับทฤษฎีใหม่ที่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล สามารถทำได้จริง สามารถแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง เรื่องน้ำท่วมได้ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่และแหล่งน้ำที่เกิดความคุ้มค่า และการปลูกป่าวันนี้ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าไม้ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่ ต้นแคนา ต้นพยุง ต้นคูณ ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นมะฮอกกานี ชนิดละ 100 ต้น รวม 600 ต้น


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา