บ.ชอบใจโฮลดิ้งจับมือ บ.ครุศาสตร์ปัญญา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ มูลค่ากว่า 6 แสนบาทให้แก่โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

บ.ชอบใจโฮลดิ้งจับมือ บ.ครุศาสตร์ปัญญา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ มูลค่ากว่า 6 แสนบาทให้แก่โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

 

วันนี้ (16 มิ.ย. 63) ที่หอประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายณัฐวุฒิ ธีรปรเมศวร์ ประธานบริหาร บริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ครุศาสตร์ปัญญา จำกัด ได้นำเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 1,000 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย IR Thermometer จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 212,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) มามอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายศักดา จำปาหอม และนายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกันรับมอบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 1,000 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย IR Thermometer จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 212,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) เช่นกันให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายไพรสณฑ์ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นตัวแทนรับมอบ

นายณัฐวุฒิ ธีรปรเมศวร์ ประธานบริหาร บริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกคนต่างได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะต้องเดินทางไปเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่จะต้องมีความปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียน ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้ร่วมกับบริษัท ครุศาสตร์ปัญญา จำกัด จัดกิจกรรม “หลอมรวมใจพัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ มอบน้ำใจสู้ภัย COVID-19” ขึ้น โดยในวันพรุ่งนี้(17 มิถุนายน 2563) ทางบริษัทจะได้นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป

ประภาส วินิจสิริ / ข่าว
16 มิ.ย. 2563