ศรชล.ภาค 1 ประสานเรือรบช่วยคนป่วยไส้ติ่งอักเสบบนเกาะกูด ส่งผ่าตัดด่วน (ชมคลิป)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1(ศรชล.ภาค 1 อ่าน สอน-ชน ภาค 1) ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพของ รพ.เกาะกูด ขอความช่วยเหลือ นำเรือรับผู้ป่วย ชื่อ น.ส.กัลญา เขียวขจี มีอาการเจ็บท้องด้านขวา แพทย์ รพ.เกาะกูด วินิจฉัยในเบื้องต้น มีภาวะไส้ติ่งอักเสบจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลตราด อย่างเร่งด่วน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 15 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา

 

หลังรับแจ้ง พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ ศรชล.จังหวัดตราด โดย นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดตราด และ นาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด (ศคท.จังหวัดตราด)

 

ประสานกองกำลังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ขอรับการสนับสนุนเรือในหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) จัดเรือ ต.270 ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รับผู้ป่วยจากท่าเทียบเรืออ่าวสลัด เกาะกูด เข้าเทียบที่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด นำผู้ป่วยส่งให้เจ้าหน้าที่รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน รพ. คลองใหญ่ เข้ารับการผ่าตัดด่วน ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว ยังความดีใจแก่ พี่น้องประชาชนชาวเกาะกูด เป็นอย่างยิ่ง


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ว่า เป็นไปตามนโยบาย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”


ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645