จันทบุรี-จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หลังผ่อนคลายระยะ 4 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ (ชมคลิป)

จันทบุรี-จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หลังผ่อนคลายระยะ 4 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

 

 

วันนี้ ( 16 มิ.ย.63 ) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ แอร์คะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสอยดาว / โป่งน้ำร้อน และ มะขาม ตามโครงการ ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2563 โดยครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้ตั้งงบประมาณขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย N95 // ชุด COVER ALL // SURGICAL GOWN // พลาสติกหุ้มรองเท้า // กระบังหน้าเลนส์ใส หรือ FACE SHIELD // พลาสติกหุ้มคอ // ถุงสวมขา // แว่นตา GOGGLES และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้างขวัญ กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวจะมีการส่งมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่บริการในจังหวัดจันทบุรี ที่เหลือต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก