พิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2563”

พิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2563”

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2563” เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ของดีกันทรลักษ์ โดยเฉพาะผลไม้ ทุเรียน เงาะ และพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอ และจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็ง และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรศรีสะเกษ เขต 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร พี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน