เชียงใหม่-สวนสัตว์วิถีใหม่ หรือ Zoo New Normal ปันความสุขอย่างเต็มที่ เที่ยวฟรี! ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ (ชมคลิป)

ปันความสุขอย่างเต็มที่ เที่ยวฟรี! ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ วันแรกหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ประกาศปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าว การเปิดสวนสัตว์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการคืนความสุข ให้แก่ประชาชน

ในการนี้ นายสุริยา แสงพงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้มอบหมายให้สวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี ให้การบริการ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด และเข้มงวด

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วฟรีล่วงหน้าผ่าน www.chiangmaizoo.com และ Application “Eventpop” ซึ่งบรรยากาศเช้านี้ได้มีนักท่องเที่ยวมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก หลังจากนั้นได้มีการเปิดการเข้าชม สวนสัตว์วิถีใหม่ หรือ Zoo New Normal และมอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนคนแรกผ่าน www.chiangmaizoo.com และ Application “Eventpop”และครอบครัวแรกที่เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้

ในส่วนของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สวนสัตว์เชียงใหม่ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ด้านหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านจุดคัดกรอง การลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” รวมทั้งมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค เช่นบริเวณการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ การนั่งรถบริการ การชมสัตว์บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ตามจุดต่างๆ ภายในสวนสัตว์ตลอดจนถึงการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่นักท่องเที่ยงใช้บริการ เช่น ห้องน้ำ
เป็นต้น

สำหรับยอดจองการเข้าชมล่วงหน้าของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 นั้น ณ วันนี้ มียอดจองถึงขึ้นร้อยละ 70 ของ ยอดจองทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง ในการดูแลสุขภาพสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดบริการเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่ และผู้มาเยือน Chinagmai zoo: Zoo of Happiness สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-221179 ต่อ 215 หรือ www.chiangmaizoo.com ได้ทุกวันในเวลา ราชการ

นภาพร ขัติยะ-เชียงใหม่