นิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ จัดกิจกรรมโครงการ AMATA Give First

โดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน กลุ่มอมตะ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ แรงงานผู้ตกงาน ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการ ภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส covid-19 คลี่คลายลง
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการ AMATA Give First ที่อมตะจัดทำขึ้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 AMATA Give First “อมตะช่วยเหลือแรงงาน” จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ตกงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ด้วยการแจกข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 แผง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่นๆ รวมจำนวนกว่า 1,000 ชุด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่แรงงานในช่วงตกงาน จำนวนกว่า 1000 ชุด

ระยะที่ 2 AMATA Give First “อมตะช่วยเหลือชุมชน” โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยแจกข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 แผง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่นๆ ให้แก่ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีผู้ป่วยหรือผู้พิการอยู่ในความดูแล ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ ทั้งจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา รวมกว่า 4,000 ชุด

ระยะที่ 3 ตู้บริจาค AMATA Give First “หนึ่ง อิ่ม นี้ เพื่อ เธอ” แจกฟรี ข้าวสาร 1 กิโลกรัม ปลากระป๋อง และหนังสือคิดถึงแม่ ซึ่งเขียนโดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ให้แก่ผู้ขาดแคลน จำนวนกว่า 4,500 ชุด ตลอดช่วงเดือน มิถุนายน โดยตู้บริจาคนี้จะตั้งอยู่ทั้ง 2 นิคม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ ด้านหน้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบของบริจาคได้ด้วยตนเอง

และระยะที่ 4 AMATA Give First ” อมตะแบ่งปันความรู้” เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์อมตะซิตี้ชลบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนมาเข้าร่วมรับฟังหรือ รับฟังสดผ่าน Facebook Live ได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมที่ 038 9 3 9 0 0 7 ต่อ 333