ฉะเชิงเทรา-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวอย่างไร ปลอดภัยโควิด-19” ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง โควิด-19

วันนี้ (11 มิ.ย.63) ที่ร้านดีเปรสโซ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ “สื่อสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวอย่างไร ปลอดภัยโควิด-19” ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง โควิด-19 โดยมึสื่อมวลชนทุกแขนงและวิทยุชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีกลุ่มช่วยกัน นำโดยนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และทีม CSR มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ทำให้ขาดรายได้เพื่อการยังชีพ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการเพื่อทำให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ รวมถึงปรับตัวให้อยู่กับโควิด-19 ได้ ดังนั้น แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เป็นเครื่องมือที่จะสามารถนำมาใช้ร่วมกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาใช้ควบคู่กับการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น
ด้านนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตร “กลุ่มช่วยกัน” กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เป็นแอพเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี และกลุ่มช่วยกัน พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” มาใช้ อีกทั้ง ร่วมผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดนำร่อง หรือ”ฉะเชิงเทราโมเดล” นอกจากนี้ ยังได้ขยายไปยังภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา นำแอพ”หมอชนะ” มาใช้ พร้อมกับการรักษาสุขอนามัย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา