นราธิวาส-ออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 ด้านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุดหนุนสลากกาชาด ร่วมสร้างกุศลร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปัน

นราธิวาส-ออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 ด้านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุดหนุนสลากกาชาด ร่วมสร้างกุศลร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปัน

 

 


วันนี้ (10มิ.ย.63) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ


นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดออกรางวัลโดยหมุนวงล้อสลากกาชาด ประจำปี 2563 ในวันนี้ (10มิ.ย.63) ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากปีนี้ช่วงของการจัดงานได้ตรงกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ประชุมกับคณะกรรมการและได้ปรับรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามที่ราชการกำหนด โดยการออกร้านนาวากาชาด งดการจัดงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาสในปีนี้


ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเป็นองค์กรสาธารณกุศล และเป็นผู้แทนสภากาชาดไทย มีพันธกิจที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ซึงจะต้องจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ตาม 8 พันธกิจ ตามคติทัศน์ที่ว่า “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย “ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปีนี้ยังคงไว้สำหรับการจัดพิมพ์สลากกาชาดจำนวน 100,000 ฉบับๆละ 50 บาท และในปีนี้มีการเพิ่มรางวัลสลากกาชาดกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณ 40 %

และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่บูรณาการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับสักขีพยานในการออกรางวัลโดยหมุนวงล้อสลากกาชาด ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสลากกาชาด รวมถึงบริจาคสิ่งของสนับสนุนรางวัลสลากกาชาดในปีนี้ และทุกท่านคือส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลร่วมกัน เพื่อให้เหล่ากาชาดได้นำกลับไปสู่การเป็นผู้ให้แก่สังคมและพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสต่อไป


สำหรับรางวัลสลากกาชาด ในปีนี้ มีจำนวน 434 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลพิเศษ รถเก๋งโตโยต้ายาริส ATIV 1.2 Entry จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 1 รถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่ สมาร์ทแค็บ 2.4 Plus Z-Edition จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i จำนวน 8 รางวัล
4. รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) Samsung จำนวน 8 รางวัล


5. รางวัลที่ 4 ตู้เย็น จำนวน 8 หลัง
6. รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
7. เลขท้าย 3 ตัว พัดลม จำนวน 400 รางวัล
โดยการออกรางวัลสลากกาชาดในครั้งนี้ ผู้ขอรับรางวัลสลากกาชาดสามารถตรวจสอบรางวัลได้ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เฟซบุ๊คเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และสื่อต่างๆ โดยสามารถขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 10 กรกฎาคม 2563 หากไม่มารับรางวัลภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

โอกาสนี้นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้มอบหน้ากากผ้าสภากาชาดไทยและเจลแอลกอฮอล์สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดในครั้งนี้ พร้อมกับมอบหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย 200 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 500 มล. แก่อำเภอๆละ 3 ขวด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส