โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท

โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท

 

 

จากกรณีมารดาของ พลทหาร ประจักษ์ แก้วคงธรรม สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ถามหาสาเหตุที่ทำให้ พลทหาร ประจักษ์ ฯ ได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ พร้อมขอให้ปลดประจำการเนื่องจากเป็นผู้พิการและมีอาการทางจิตเภท นั้น

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ตรวจสอบไปยังกองบิน ๕๖ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดแล้ว ข้อเท็จจริงคือ พลทหาร ประจักษ์ ฯ เป็นทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ บรรจุเข้าประจำการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากนั้นได้ขาดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ หน่วยต้นสังกัดพยายามติดตามตัว แต่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดจึงจำหน่ายหนีราชการ ต่อมามารดาของ พลทหาร ประจักษ์ ฯ ได้นำตัวกลับมาส่งต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางกองพันฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบการรับตัวโดยส่งตัวไปให้แพทย์โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ ตรวจร่างกายและสารเสพติด พบว่า พลทหาร ประจักษ์ ฯ มีอาการผิดปกติในลักษณะอาละวาด โวยวาย และระแวงคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย

จากความผิดฐานหนีราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมหนีราชการ ๒๘๘ วัน ต้นสังกัดจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และนำเรียนผู้บังคับบัญชาขออนุมัติให้ลงทัณฑ์ พลทหาร ประจักษ์ ฯ โดยการจำขังตามระเบียบการลงทัณฑ์ของทางราชการ โดยระหว่างจำขังอยู่ที่เรือนจำ พลทหาร ประจักษ์ ฯ ยังคงมีอาการผิดปกติและมีแนวโน้มจะกำเริบรุนแรงขึ้น

นอกจากนั้นยังได้พยายามหนีออกจากเรือนจำ ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บ โดยครั้งแรกได้ปีนรั้วเรือนจำแล้วเกี่ยวลวดหนามทำให้เกิดแผลที่ศีรษะและบริเวณร่างกาย ครั้งที่สองได้กระโดดออกจากหน้าต่างห้องน้ำ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ขาและมีแผลบริเวณก้น ซึ่งทางเรือนจำได้นำตัวไปรักษาและล้างแผลที่โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน พลทหาร ประจักษ์ ฯ เริ่มมีอาการทางจิตเภทรุนแรงขึ้น เหม่อลอย ไม่ปฏิบัติภารกิจประจำวัน นอนนิ่งอยู่กับที่ อุจจาระปัสสาวะไม่รู้ตัว ทำให้แผลเกิดการติดเชื้อ ต้นสังกัดจึงได้ส่งไปทำการรักษาทางจิตเภทที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตามสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง โดยมีบันทึกการรักษาและใบนัดจากแพทย์เป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อมาต้นสังกัดจึงติดต่อญาติเพื่อหารือถึงแนวทางการรักษาโรคทางจิตเภท ซึ่งญาติได้ขอรับตัวกลับไปทำการรักษาที่ภูมิลำเนาคือโรงพยาบาลตรัง ต้นสังกัดจึงได้จำหน่ายโทษเป็นป่วยนอก ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้นได้จำหน่ายป่วยนอกและลากิจอีกหลายครั้งเพื่อทำการรักษาและให้ญาติได้ดูแลใกล้ชิด ซึ่งทราบว่าระหว่างนั้นทางญาติได้ให้ พลทหาร ประจักษ์ ฯ อุปสมบทอยู่ระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับ พลทหาร ประจักษ์ ฯ เกิดจากการกระทำของตนเองเนื่องจากอาการทางจิตเภท ซึ่งสามารถยืนยันได้จากประวัติการรักษาและพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ถูกลงทัณฑ์ในห้วงเวลาเดียวกันนั้น อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศได้ดูแลช่วยเหลือและรักษาพยาบาล พลทหาร ประจักษ์ ฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้พิจารณาอนุโลมกฎข้อบังคับต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งเชื่อว่ามารดารับทราบทุกอย่าง ส่วนข้อเรียกร้องให้นำปลดประจำการก่อนครบกำหนดเวลารับราชการซึ่งทางญาติอ้างเหตุผลว่าเป็นผู้พิการนั้น ขอให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาติดต่อต้นสังกัดเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดทหารกองประจำการต่อไป

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม