ชลบุรี-ผู้ว่าฯนำจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8 (ชมคลิป)

ชลบุรี-ผู้ว่าฯนำจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลพานทอง และมอบสิ่งของที่จำเป็น และผู้ป่วยอนาถา ให้กับผู้ที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพานทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


ที่บริเวณโรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ได้นำจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงพยาบาล และหลังโรงพยาบาลพานทอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทรงสร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์ และการศึกษา รวมทั้งบำบัดทุกข์ของปวงประชา ให้พสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิด คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน อันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประเทศ ให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง


เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 9 มิถุนายน 2563 นี้ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอพานทอง และโรงพยาบาลพานทอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลพานทอง และสถานพยาบาล และมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพานทอง ขึ้น โดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้ร่วมกันนำสิ่งของที่จำเป็นเข้าตู้ปันสุข ซึ่งประกอบไปด้วย ไข่ น้ำดื่ม ข้าวสาร ขนม มาม่า นม และปลากระป๋อง เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือญาติ ที่เดินทางมาเฝ้าคนไข้ ได้มีสิ่งของที่รับประทาน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่ตั้งใจที่จะแบ่งปันช่วยเหลือประชาชน


รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี