ระยอง-โครงการ“ครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน”แจกข้าวสาร อาหารแห้งและข้าวกล่อง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19)

ระยอง-โครงการ“ครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน”แจกข้าวสาร อาหารแห้งและข้าวกล่อง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19)

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง การเคหะจังหวัดระยอง สาขาที่ 1-2 ได้จัดโครงการ“ครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน” นำโดย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และนางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอก ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา และน้ำดื่ม รวมทั้งปรุงสุกอหารบรรจุข้าวกล่อง จำนวน 500 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการ“ครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน”ที่จัดขึ้นดังกล่าว เป็นความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง การเคหะจังหวัดระยอง และภาคเอกชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หลังจากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดขึ้นกับทุกภาคส่วนที่มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดระยอง

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน