ยะลา-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 (ชมคลิป)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19เข้าให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

 

วันที่ 9 มิ.ย. 63 ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้มาให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และ จิตอาสาพระราชทาน ในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บนเนื้อที่ 124 ไร่ พร้อมเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ แก่ประชาชน ตลอดจนฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19″โดยมุ่งหวังให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน ปรับสภาพพื้นที่ ทำแปลงเกษตร รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้น ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้ง การปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิดและการเลี้ยงสัตว์ ให้สามารถมีรายได้ ตลอดจนพึ่งพาตนเองได้


พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล และคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการฯ โดยได้ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ทำการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน และมอบหน้ากากอนามัย และมอบถุงยังชีพ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในพื้นที่โครงการฯ พร้อมให้กำลังใจประชาชนและขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการฯ อีกทั้ง ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามภารกิจเพิ่มเติมโดย การนำความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อจะได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ไว้บริโภคเองในครอบครัว ชุมชุนอย่างถาวร และอย่างยั่งยืน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปแจกจ่ายหรือจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่าง มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงาน แก่ประชาชนต่อไป


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998