แม่ฮ่องสอน-ทหารพราน 36 ป่าไม้​ ปกครองสบเมยสนธิกำลังตรวจยึดไม้สักถูกตัดทอนทิ้งกลางป่า

แม่ฮ่องสอน-ทหารพราน 36 ป่าไม้​ ปกครองสบเมยสนธิกำลังตรวจยึดไม้สักถูกตัดทอนทิ้งกลางป่า

 

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่36 มอบหมายให้ ร.อ.นิพนธ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3601 บูรณาการกำลังร่วมกับ นายธนดล สถาวรเวทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอำนวย​ ยอดคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย พร้อมผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านสบโขง ร่วมลาดตระเวนในพื้นที่บ้านสบโขง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดโค่นไม้สักทอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบไม้สักทองและไม้แปรรูปขนาดต่างๆ อยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิด จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ท่อนและไม้แปรรูปที่พบ ประกอบด้วย ไม้สักท่อน จำนวน 4 ท่อน และไม้สักแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 9 แผ่น โดยจะนำของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และอยู่ในระหว่างสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำผิดพร้อมหลักฐานเชื่อมโยงการกระทำผิด

สำหรับการกระทำความผิดดังกล่าว มีความผิดตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต”, มาตรา45 ฐาน “แผ้วถางหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต”, มาตรา 69 ฐาน “มีไม้สักท่อนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต”

ถาวร/สุกัลยา​ อ.แม่สะเรียง​ จ.แม่ฮ่องสอน​ 0646266401