“เชียงราย”คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาลงพื้นที่ประชุมร่วมหน่วยงานราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันชายแดนแม่สาย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาลงพื้นที่ประชุมร่วมหน่วยงานราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันชายแดนแม่สาย”

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM.2.5)ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายชายแดนอำเภอแม่สายเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน

พร้อมเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์รับทราบผลความคืบหน้าในการใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่แหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษรวมทั้งหมอกควันและการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จตลอดจนพิจารณาสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอแม่สาย นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองรวมทั้งหมอกควันข้ามแดนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางเดียวกันการประชุมในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย