“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ผลิตนักขับรถบรรทุกลากจูง สู่อาชีพที่มั่นคง สู้ภัย COVID-19”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เปิดการฝึกอบรม เทคนิคการขับรถลากจูง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 24

 


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรม เทคนิคการขับรถลากจูง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น โดยมีการตรวจคัดกรอง ใช้แอลกอฮอล์เจล 70 % ทำความสะอาดมือ ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดระยะห่างระหว่างบุคคล และจัดอาหารแบบกล่อง


นางสาวสุขศรีฯ กล่าวว่า นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของสถาบันฯ ที่สามารถกลับมาจัดการฝึกอบรมได้อีกครั้งหลังจากมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก COVID-19 โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของ COVID-19 สถาบันฯ จึงได้ชะลอการฝึกอบรมในทุกสาขาอาชีพ และเมื่อมีมาตรการการผ่อนปรนระยะ 3 โดยให้สามารถฝึกอบรมได้ สถาบันฯ จึงได้จัดฝึกอบรม สาขาเทคนิคการขับรถลากจูง ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีของผู้ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพเป็นนักขับรถบรรทุกลากจูง


นางสาวพัชรา มงคลชัย ผู้รับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวจากจำนวนผู้รับการฝึก 24 คน ก่อนเข้ารับการฝึกประกอบอาชีพค้าขาย เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องการที่จะเปลี่ยนงานและหางานใหม่ เมื่อทราบข่าวการรับสมัคร ตนมีความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานขับรถลากจูงยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่เชื่อมั่นว่าหากจบการฝึก ตนจะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถเทียบเท่าผู้ชาย ตนจะตั้งใจเข้ารับการฝึกอย่างไม่ย่อท้อ และเมื่อจบการฝึกจะทำให้ตนมีโอกาสในการได้งานทำที่ดี มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง


ผอ.สุขศรีฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมสาขาเทคนิคการขับรถลากจูง ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 24 ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ สามารถผลิตนักขับรถบรรทุกมืออาชีพป้อนสู่ตลาดแรงงานแล้วมากกว่า 400 คน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 24 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2563 – 7 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันฯ นานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 2) บริษัท เอสซีจี สกิล ดีวีลอปเมนต์ จำกัด 3) บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด 4) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

5) บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด 6) บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ 7) สมาคม Nortern –TLAPS ซึ่งทั้ง 7 หน่วยงานร่วมผลิตนักขับมืออาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตั้งแต่การสรรหา กระบวนการฝึกอบรม การทดสอบใบขับขี่ การส่งเสริมการมีงานทำ และติดตามการมีงานทำ ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับจากสถานประกอบกิจการที่รับผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อีกทั้งยังคงมีความต้องการพนักงานขับรถบรรทุกลากจูง เพื่อขนส่งสินค้าที่จบการฝึกอบรมจากสถาบันฯ เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นอาชีพที่มาแรงแซงทางโค้งในช่วงนี้เลยทีเดียว