ลำพูน – รองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ รับฟังและแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ จ.ลำพูน

ลำพูน – รองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ รับฟังและแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ จ.ลำพูน

 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.63 เวลา 11:45 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้และโครงการพานิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบ ที่อาคารเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่พืชสวนลำไย ในพื้นที่ ม.7 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นอภ.เมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,

นายขยัน วิพรหมชัย อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.ลำพูน เขต 1/อดีตนายก ทต.อุโมงค์ และเกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 200 คนมารับฟังและเสนอปัญหาโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ จ.ลำพูน ได้เรียกร้องให้กระทรวงพานิชย์ หาตลาดรองรับผลผลิตที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในอีก 2-3 เดือนที่จะถึง รวมทั้งเสนอให้ภาครัฐจัดทำโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร โดยรองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า จะนำข้อมูลและปัญหาไปประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร และใช้ช่องทางการขายในระบบออนไลน์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ และตลาดในประเทศต่อไป

จากนั้น เวลา 14:10 น. คณะรองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาถึงที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เพื่อร่วมประชุมกับพานิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมผู้ประกอบการล้งรับซื้อลำไย และ ตัวแทนเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์ และรับฟังปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยตัวแทนสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ ได้เสนอให้ภาครัฐจัดงบประมาณสนันสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกร หาตลาดส่งออกต่างประเทส แก้ปัญหาค่าขนส่งระหว่างประเทศที่มีราคาสูง โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

เวลา 16:29 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายวัฒนา จันทนุปาน นายก ทต.มะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชน ต.มะเขือแจ้ ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ลำไยเนื้อสีทองลำพูน เครื่อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองอำเภอเมืองลำพูน กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลมะเขือแจ้ กลุ่มส่งเสริมการทำลำไยให้มีคุณภาพบ้านสันป่าเหียง ณ บ้านสันป่าเหียง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ทั้งนี้ รองนายกฯ/รมว.กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ ประชุมชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้ส่งออกผลไม้ภาคเหนือ ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก จ.ลำพูนเป็นแหล่งปลูกพืชที่สำคัญ มีสินค้าจากลำไยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ถึง 2 ชนิด คือ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน และลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และมีอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิด ประชาชนเกือบร้อยละ 40 ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก..

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน