อุบลราชธานี-ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

อุบลราชธานี-ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

 

7 มิ.ย.63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ 5 ระดับ สูง กลาง ต่ำเตี้ย เรี่ยดิน และกินหัวหญ้าแฝก กล้วย และทำนาหยอด บริเวณรอบพื้นที่ ที่บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ทั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทคูโบต้าเจริญชัย อุบลราชธานี เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอุบลราชธานี(SAVE UBON) และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นแหล่งให้ประชาชนและผู้ที่ใจ ได้ศึกษา

เอกชัย โปธา รายงาน