กระบี่-ท่าเรือโดยสารเกาะพีพี เปิดให้บริการวันที่ 7 มิถุนายนนี้ หลังเข้ารับการประเมิน อบจ.กระบี่ เสริมความมั่นใจจัดชุดเจ้าหน้าที่สแตนบายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

กระบี่-ท่าเรือโดยสารเกาะพีพี เปิดให้บริการวันที่ 7 มิถุนายนนี้ หลังเข้ารับการประเมิน อบจ.กระบี่ เสริมความมั่นใจจัดชุดเจ้าหน้าที่สแตนบายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นางสุจิตรา วัฒนศรี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การต้อนรับและรับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จากคณะทำงานติดตามประเมินการประกอบการและวิถีชีวิตของประชาชน

ตามแผนตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นำโดย นายเชิดพงษ์ จันจะนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ และนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

จากการประเมินพบว่าท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแห่งนี้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ เช่น มาเครื่องเทอร์โมสแกน เจลล้างมือ จัดการแสดงคิวอาร์โค้ด คัดกรองผู้มาใช้บริการก่อนลงเรือโดยสาร จัดระยะห่างที่นั่งพักคอย เจ้าหน้าที่คอยแจ้งเตือนให้สวนใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวยังไปตรวจความพร้อมของเรือโดยสารที่จะเดินทางไปยังเกาะพีพีโดยแนะนำให้ผู้โดยสารนั่งเก้าอี้ตามที่ทางเรือจัดไว้ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเส้นทางที่อยู่บนเรือ โดยแยกผู้โดยสารนั่งกระจายกันทั้ง 3 ชั้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือโดยสารเป็นอย่างดี

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในฐานะผู้บริหารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาดกล่าวว่า เรือโดยสารเส้นทางกระบี่-เกาะพีพีจะเปิดให้บริการเที่ยวในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 เที่ยวแรกออกเดินทางเวลา 09.00 น.และเวลา 15.00 น.และออกจากเกาะพีพีมายังตัวเมืองกระบี่ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เรือจะออกจากเกาะพีพีเวลา 09.00 น. หลังจากนั้นเรือโดยสารจะวิ่งเส้นทางดังกล่าวไปกลับวันละ 1 เที่ยวทุกวัน ความจุผู้โดยสารจำนวน 550 ที่นั่ง ส่วนค่าโดยสารนั้นผู้ที่อยู่บนเกาะพีพีราคา 200 บาทและนักท่องเที่ยวทั่วไปและชาวต่างชาติ 400 บาท แม้ว่าจะไม่คุ้มทุนแต่ผู้ประกอบการเรือโดยสารจะรับภาระที่ส่วนที่ขาดไป ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่บนเกาะพีพีในการเดินทางมายังตัวเมืองกระบี่


ทั้งนี้ทางอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยจัดชุดเวรประจำการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีเจ้าหน้าที่ประจำ15 นายพร้อมเรือตรวจการ 3 ลำ พร้อมรถพยาบาล 2 คัน พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุการฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน