ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มเรือประมงในทะเล ปชส.ป้องกันเชื้อโควิด 19

ศรชล.ภาค 1 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการตรวจเรือประมงและประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

 

ศรชล.ภาค 1 โดย นาวาเอก เอก ภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดสมุทรสาคร) และว่าที่ นาวาเอก วิลาศ เรียงแหลม หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสาคร บูร
ณาการร่วมกันกับ ชุดสหวิชาชีพของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสาคร (ศูนย์ PIPO สมุทรสาคร) ตรวจเรือและลูกเรือ ณ ท่าเรือประมงใน จ.สมุทรสาคร จำนวน 5 ลำ


ได้แก่ 1.เรือ ก.โชคบุษราพรชัย444 มีลูกเรือ 33 คน (ไทย 4 เมียนมาร์26 ลาว 3) 2.เรือ ส.โชคอำนวยชัยนาวี1 มีลูกเรือ 28 คน (ไทย 10 เมียนมาร์14 กพช.1 ลาว3) 3.เรือ ป.ธนูทอง3 มีลูกเรือ 31 คน (ไทย 8 เมียนมาร์ 23) 4.เรือ ต.รุ่งอรุณนาวี91 มีลูกเรือ 35 คน (ไทย20 เมียนมาร์ 14 ลาว 1) และ 5. เรือ ส.โชคสุพัตรานาวี9 มีลูกเรือ 35 คน (ไทย5 เมียนมาร์ 30)


เพื่อเป็นการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะทำงานในเรือ หรืออยู่บนฝั่ง และหมั่นล้างมือให้สะอาด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เมื่อ 4 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645