เหมืองทองปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19

เหมืองทองปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มาร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 กล่องนำโดยนายยุทธ ศรีทองสุข หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

เพื่อนำส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งในอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีจุดคัดกรองตามพรก.ฉุกเฉินนี้จำนวน5แห่ง คือตำบลท้ายดง,ตำบลวังหิน, ตำบลวังโป่ง,ตำบลวังศาลและตำบลซับเปิบ

สำหรับน้ำดื่มที่ทางบริษัทฯนำมามอบให้นั้นเป็นน้ำดื่มที่สะอาดผ่านมาตรฐานกรมอนามัย จากวิสาหกิจชุมชนเทพนิมิต บ้านเขาดินหมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว