ชลบุรี-วัดเทพประสาท (เตาถ่าน) ร่วมผู้มีจิตศรัทธา แจกข้าวสารช่วยเหลือประชาชนกว่า 1,400 ราย บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 (ชมคลิป)

ชลบุรี-วัดเทพประสาท (เตาถ่าน) ร่วมผู้มีจิตศรัทธา แจกข้าวสารช่วยเหลือประชาชนกว่า 1,400 ราย บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

 

 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 31 พ.ค.63 ที่บริเวณวัดเทพประสาท (วัดเตาถ่าน) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คณะสงฆ์พร้อมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันแจกข้าวสารแก่ประชาชนที่ยากไร้และประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,400 ถุง โดยมี พระครูวิศาลธรรมากร เจ้าอาวาสวัดเทพประสาท พร้อมด้วย พระครูปลัดวินัย ธีรปญฺโญ ผจร.วัดเทพประสาท เลข.จต.สัตหีบ กำนันรัดใจ บันดิษฐศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมแจกข้าวสารในครั้งนี้

พระครูปลัดวินัย ธีรปญฺโญ ผจร.วัดเทพประสาท เลข.จต.สัตหีบ กล่าวว่า การแจกสิ่งของในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยในครั้งนี้แจกข้าวสาร จำนวน 1,400 ถุง ซึ่งแบ่งออกเป็นการแจกที่บริเวณวัดเทพประสาท จำนวน 1,000 ถุง และให้เจ้าหน้าที่ออกไปแจกที่ชุมชนต่างๆ ในสัตหีบอีกจำนวน 400 ถุง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทุกคนที่เข้ามาในวันนี้จะต้องผ่านจุดคัดกรอง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเข้าแถวเว้นระยะห่างเพื่อเข้ารับข้าวสาร และกลับบ้านทันทีเมื่อรับของเสร็จแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการร่วมกลุ่มและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก