เชียงใหม่ # มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณศาลพ่อปู่กำแพงงาม เป็นวันที่ 2  

เชียงใหม่ # มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณศาลพ่อปู่กำแพงงาม เป็นวันที่ 2

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. มณฑลทหารบกที่  33 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 30 นาย ร่วมกับ ประชาชนในชุมชนกำแพงงาม และชุมชนฟ้าใหม่ พัฒนากำแพงเมืองเก่า(กำแพงดิน) บริเวณชุมชนกำแพงงาม  ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ความยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเป็นวันที่ 2 และในเวลา 11.00 น.พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วย


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณศาลพ่อปู่กำแพงงาม และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบกำแพงเมืองเก่า เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันสองชุมชน คือ ชุมชนกำแพงงาม และชุมชนฟ้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ดีขึ้น และจะได้จัดตั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชุมชน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของคนในชุมชนต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน