เชียงใหม่- เปิดตัวคลิปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ “ Easy English” พร้อมท่องเที่ยวไปกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตลอดเดือนมิถุนายน 2563

 

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ทำให้ปัจจุบันได้มีการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ DLTV ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้ทดแทนการเรียนการสอนในห้องเรียน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงจัดทำคลิปเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ “Easy English”

ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และผ่อนคลายไปกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งนอกจากได้ความรู้ทางด้านภาษาในการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้รู้จักคำศัพท์สัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้คลี่คลายลง

ผู้ที่สนใจสามารถชมคลิปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ “Easy English” พร้อมท่องเที่ยวไปกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : nightsafari


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่