ระยอง-มท. 3 ลงพื้นที่ระยองมอบถุงยังชีพ ร่วมกับ อีสท์ วอเตอร์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงโควิด-19 (ชมคลิป)

ระยอง-มท. 3 ลงพื้นที่ระยองมอบถุงยังชีพ ร่วมกับ อีสท์ วอเตอร์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงโควิด-19

 

มท. 3 ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพ 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ และส่วนราชการในจังหวัด ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนแบบบูรณาการ มท. 3 ย้ำชัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อม นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และคุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายอำเภอปลวกแดง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง เพื่อเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง รัฐบาลตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมิได้นิ่งนอนใจที่จะมีมาตรการมารองรับ โดยถุงยังชีพประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอปลวกแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด ”

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน