ยโสธร PEA มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลยโสธร

ยโสธร PEA มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลยโสธร

 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประทานมอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลยโสธร จากPEAตามโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท โดยมี ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุบลราชธานี

มอบหมายให้ นายวัลลภ บุตรนุช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร โดยมอบให้กับโรงพยาบาลยโสธร ผ่าน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนรับมอบส่งต่อให้ นายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แพทย์หญิงรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ฝ่ายการแพทย์ นางมณีรัตน์ สันทัดค้า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ฝ่ายบริหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลการทางการแพทย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการของโรงพยาบาลให้กับประชาชนและช่วยเหลือโรงพยาบาล 77 แห่ง ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล ผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป


/////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยโสธร