เอไอเอส เดินหน้าส่งนวัตกรรมปกป้อง ‘นักรบชุดขาว’ มอบห้องผู้ป่วยความดันลบ สนับสนุนการทำงาน ร.พ.พุทธโสธร ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19

เอไอเอส เดินหน้าส่งนวัตกรรมปกป้อง ‘นักรบชุดขาว’ มอบห้องผู้ป่วยความดันลบ สนับสนุนการทำงาน ร.พ.พุทธโสธร ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19

 

27 พฤษภาคม 2563 : ขับเคลื่อนภารกิจ “AIS 5G สู้ภัยโควิด-19” เดินหน้าส่งกำลังเสริมจัดอาวุธโล่ป้องกันล้ำสมัย สนับสนุนการทำงานทีมแพทย์และพยาบาลในการเฝ้าระวัง และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมห้องควบคุมความดันอากาศแบบลบ (Negative Pressroom Room) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติงาน​ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของคนทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทย นับตั้งแต่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรก ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ต่างก็ออกมาตรการต่างๆ เพื่อจะจำกัดกรอบของการแพร่เชื้อของไวรัสชนิดนี้


ทั้งมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม, การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุด รวมไปถึงการเลื่อนเปิดเทอม ต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการติดต่อ ลดการใกล้ชิดระหว่างบุคคล แต่ทว่าการคลายล็อกดาวน์ที่ทางภาครัฐฯ ได้ประกาศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่อนปรนให้บางธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ อาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 ได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรของทีมแพทย์ และเครื่องมือในการรักษาจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า


​นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่เอไอเอสได้ประกาศวิสัยทัศน์ในฐานะผู้นำดิจิทัลไลฟ์เพื่อคนไทย ที่พร้อมนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงเครือข่ายอัจฉริยะ 5G สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล ยกระดับงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกของประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้ชื่อภารกิจ “AIS 5G สู้ภัยโควิด-19” ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปีนั้น ปัจจุบันเราได้ทยอยส่งมอบการสนับสนุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นงบประมาณรวมกว่า 177 ล้านบาท


​โดยเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับโรงพยาบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการติดตั้งเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาลที่รับตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19, การตั้งศูนย์ AIS Robotic Lab by AIS NEXT ร่วมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 5G ROBOT FOR CARE เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย แบ่งเบาภาระ ลดงาน ลดเสี่ยง ให้หมอและพยาบาล รวมไปถึงการสนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานหนุนการทำงานของเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้สามารถตรวจคัดกรอง เฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์


​ในวันนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่เรา และ Strategic Partner อย่างเทเลวิซ จะส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรมห้องผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน 2 ห้อง ที่ถูกออกแบบและได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำงานด้วยระบบความดันลบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากภายในห้องผู้ป่วยออกสู่บริเวณโดยรอบ มีฟังก์ชันการทำงานด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ เติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง 100% ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องคนไข้ หรือ ปรับแรงดันในห้องเป็นลบเมื่อคนไข้อาศัยอยู่ในห้องเพียงคนเดียว มาพร้อมกับระบบการกรองอากาศ 3 ชั้น (Pre-Filter, Medium Filter และ HEPA Filter) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสแพร่กระจายในอากาศ รวมถึงใช้ระบบฆ่าเชื้อแบบ Ionization เพื่อความสะอาดอีกขั้น


​ด้าน แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร กล่าวว่า ในปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธโสธร ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งจังหวัด ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19
รวมไปถึงผู้ที่เข้าข่ายสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการรับมอบห้องผู้ป่วยความดันลบจากเอไอเอสในวันนี้ จึงถือว่าเป็นประโยชน์ในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หากกลับสู่สภาวะปกติแล้วห้องผู้ป่วยความดันลบก็ยังนับได้ว่ามีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคที่มีการติดเชื้อแบบ Airborne เช่น วัณโรค ซาร์ส อีโบล่า ไข้หวัดใหญ่ และหัดเยอรมันได้