“เชียงราย”รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการแก้ไข้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการแก้ไข้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย”

 

 

เมื่อวันที่27พฤษภาคม2563ที่ผ่านมา พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง)พล.ท.ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรมยุทธการทหารพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายปฎิบัติการแก้ไข้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงโดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พล.ต.ถนัคพล โกศัยเสวี ผู้บังคับการกองกำลังผาเมือง พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย

นาง มนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย พ.ต.อ.เอกณสันต์ ศรีสองเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย.ณ.ที่ด่านศุลกากรสะพานแห่งที่2อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัตถุในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมภายหลังการที่รัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่2ไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางมายังด่านศุลกากรแม่สายเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวรแม่สายสะพานแห่งที่1ไทย-เมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เพื่อตรวจการเดินทางข้ามจุดผ่านแดนของประชาชนทั้งสองประเทศรวมทั้งการผ่านเข้าออกของรถสินค้าต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019อย่างมีประสิทธิภาพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไปพร้อมทั้งเน้นย่ำให้ปฎิบัติตามมาตรการ5ข้อได้แก่หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านสำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแฮกกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการหมั้นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัดและให้ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยพร้อมทำให้ประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด-19ทั้งนี้ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย